dong-ho-rolex-co-xua

Đồng hồ Rolex cổ xưa - Lưu giữ những giá trị biểu tượng của thời gian

Nhiều nhà chơi đồng hồ Rolex cổ chia sẻ rằng chiếc đồng hồ cổ là vật được truyền lại từ đời ông, đến đời cha của mình. Đối với nhiều trường hợp khác, cỗ máy cổ xưa này chính là minh chứng cho một giai đoạn hào hùng, anh em kề vai sát cánh trên chiến trường.

Both comments and trackbacks are currently closed.